Bijgewerkt op

3 oktober 2018

 

 

DAG-PLAN

 

Aan de hand van het hiervoor besproken totaal-plan wordt vervolgens een plan per dag samengesteld: het dag-plan.
Dit is dus een verfijning van het totaal-plan: een plan voor elke dag of voor een deel van de dag dat men te Rome verblijft.

 

 

Bij het opstellen van dit dag-plan moet telkens de vraag worden beantwoord:

"wat wil ik wanneer gaan bezoeken en hoe kom ik daar?"

 

 

De beantwoording van deze vragen is van belang om de uitvoerbaarheid van uw dag-plan te vast te stellen. De onderliggende vraag is natuurlijk: Wil ik niet teveel in dezelfde periode?

 

Gegevens als een kaart van Rome, een lijnenkaart voor metro/bus/tram, de locatie van het hotel en de openingstijden van de te bezoeken objecten zijn hierbij van belang.

 

Dikwijls vindt u bij de beschrijving van de te bezoeken objecten (in een reisgids of op het internet) aanwijzingen over de bereikbaarheid van het betreffende object.

 

 

Het dag-plan bevat minimaal zaken als:

 

1.

verplaatsing

de route, wel/niet openbaar vervoer, welke metro, welke bus of tram, welke halte, waar over- of uitstappen, welke wandelroute (heen en/of terug), tijdstip van vertrek, enzovoorts.

 

 

 

2.

te bezoeken objecten

het te bezoeken object.

 

 

 

3.

aanwijzingen voor het bezoek

voorstudie, welke bladzijde van welk boek, specifieke hoogtepunten van het te bezoeken object, wat moet hoe-dan-ook worden bekeken, een kopie van een plattegrond, kledingvoorschriften, toegangsprijs, enzovoorts.

 

 

 

4.

verzorging

lunch (lunchpakket / onderweg / hotel / nog aan te schaffen), verfrissingen, geld voor toegang, kleding, avondmaaltijd, enzovoorts.

 

 

 

5.

alternatieve objecten

zoek een alternatief / alternatieven in de buurt van het object. *)

 

*)

    Dit is van belang indien het bezoek aan het object om welke reden dan ook korter uitvalt.

    Houdt ook rekening met een Romeinse gewoonte: het te bezoeken object is ineens tijdelijk gesloten!

    Soms ook kan de drukte ter plekke u doen afzien van een bezoek.

 

 

Reageren? Zie: Voorwoord

 

 

Inhoudsopgave

Volgende pagina

Vorige pagina