Bijgewerkt op

29 augustus 2018

 

 

INLEIDING

 

Algemeen

Een eerste bezoek aan Rome zou al snel kunnen leiden tot enige teleurstelling. Romeinen zijn overtuigd van hun eigen superioriteit. Ze betonen zich wrevelig en onvriendelijk.

 

Als bezoeker dient U zich te realiseren dat al meer dan 2000 jaar de gehele wereld naar Rome komt hetzij als gelukzoeker hetzij als pelgrim hetzij als toerist. Het gedrag van de inwoners van Rome, de Romeinen, dient in dat licht te worden begrepen.

 

Rome is net een labyrint. Bij een niet of nauwelijks voorbereid bezoek 'verdwaalt' men onherroepelijk – zowel in letterlijke als in overdrachtelijke zin.

 

Een bezoek aan Rome is te vergelijken met een reis door de tijd.

Rondlopend in Rome ziet u overal geschiedenis: oud en wat minder oud, opgeknapt, gerestaureerd, vervallen of verwaarloosd. U kunt uw ogen achternalopen en denken dat u veel ziet. De geschiedenis ligt immers op straat. Dat is dan ook zo.

Het is de vraag is of u uw eigen ogen moet geloven of dat u toch wel een boekje moet lezen om te zien wat er werkelijk is te zien.

In Rome heeft elke steen, ieder paleis, elk plein, elke kerk, elke fontein, zelfs elke hoek van een straat wel een verhaal. Alleen al dit gegeven zou u moeten dwingen tot enige voorbereiding!

 

De bedoeling van onze website is te voorkomen dat een bezoeker na afloop het gevoel heeft overgehouden dat hij of zij van de ene steenhoop naar de andere of van de ene kerk naar de andere is gerend.

Zelfs in het geval van een volledig georganiseerde reis zult u zich – naar onze mening – toch moeten prepareren op een bezoek!

 

Rome is niet alleen de stad, vanwaaruit de Romeinen een groot deel van toenmalige wereld veroverden, maar Rome is ook de stad waar de pausen en vooraanstaande families opdrachtgevers waren van beroemde mensen als Rafaël, Michelangelo, Bernini, Borromini, Caravaggio, Maderno, enzovoorts.

 

Feitelijk fungeerde in Rome de keizer en de paus bij voortduring als een soort Stadarchitect of Rijksbouwmeester van de stad Rome. Vanuit dat Rome hebben zij hun visies op bouw-, beeldhouw- en schilderkunst geëxporteerd naar aangrenzende landen en aldus bijgedragen aan de ontwikkeling van onze cultuur.

 

Daarnaast is Rome ook – ZICHTBAAR – het centrum van de katholieke wereld.

 

Kortom, in Rome is meer dan tweeduizend jaar geschiedenis reëel aanwezig en in het echt te zien. Alle stromingen van de kunstgeschiedenis zijn daadwerkelijk te aanschouwen in zowel profane als in kerkelijke gebouwen.

 

Met summiere kennis van de geschiedenis en kunstgeschiedenis wordt het bezoek gemakkelijker en prettiger.

Probeer daarom iets over de stad te lezen: over de geschiedenis van de Romeinen, over de opkomst en verbreiding van het Christendom in Rome, over de Renaissance en de Barok, over de pausen, over het Rome van na 1870, over de Mussolini-periode.

Zie verder bij het hoofdstuk Reisgidsen.

 

Neem nota van het feit dat er – historisch gezien – drie Rome's zijn:

·      het Rome van de Romeinen;

·      het Rome van de pausen;

·      het Rome van de Italiaanse Staat.

 

Meer hierover bij het onderwerp Stadsgeschiedenis, Deel I.

 

Zoals ook in andere oude(re) steden zullen ook in Rome kerken worden bezocht.

Om een beter begrip te krijgen wat er in die kerken wordt uitgebeeld, is het raadzaam tevoren inzicht te verkrijgen in de verschillende katholieke gebruiken.

 

 

Virtueel bezoek

Om de stad tot leven te doen komen ware het raadzaam om aan de hand van een (willekeurige) reisgids Rome virtueel te bezoeken.

Maak de wandelingen van die desbetreffende reisgids thuis op de kaart. Zeker in het geval van een zelfstandig bezoek is een kaartstudie vóóraf in Nederland een voorwaarde.

 

Toelichting

  1. Zoek de te bezoeken objecten op de stadsplattegrond. Bekijk vervolgens hoe deze zijn gelegen ten opzichte van de locatie van uw verblijf.
  2. Zet aan de hand van een willekeurige reisgids een van de hierin beschreven wandelroutes op een stadsplattegrond.

Op deze wijze krijgt u gevoel voor de stad Rome. U krijgt een beetje 'smoel op het terrein': hoe is alles gesitueerd in de stad en in de omgeving van uw tijdelijke verblijfplaats. U krijgt grip op de complexiteit van de stad en u gaat verbanden zien.

Wandelt u dan daadwerkelijk in Rome, dan overkomt u het gevoel, dat het u 'ergens' bekend voorkomt. U loopt minder doelloos. U ondergaat zelfs een stuk herkenning.

 

 

 

Een georganiseerde reis – met of zonder reisleider of een zelf geregelde reis?

De keuze voor een georganiseerde reis is vaak gebaseerd op de overweging dat het wel zo gemakkelijk is: geen voorbereiding, geen zorgen vóóraf, alleen maar de reis boeken, vervolgens de koffer inpakken en melden op de afgesproken tijd en plaats. Soms ook speelt ook een vorm van angst mee voor het vreemde: taal en omgeving zijn onbekend.

En dan valt al snel de keus op een georganiseerde reis.

 

Wij zijn van mening dat het ook anders kan.

Door het verzamelen van allerlei gegevens wordt de materie beheersbaar. Voer de hierboven beschreven virtuele tour uit. Dat kost weliswaar tijd en inspanning, maar daarvoor krijgt u terug dat u letterlijk en figuurlijk vat krijgt op Rome.

Een vakantie begint met de voorbereiding ervan.

Door het verzamelen van allerlei gegevens ontstaat als vanzelf het vakantiegevoel. U gaat u uw voorkeuren ontwikkelen en lijstjes maken, met wat u in elk geval wilt zien.

 

Een ander algemeen bezwaar tegen een georganiseerde reis onder leiding van een reisleider is dat slechts datgene wat op het programma staat, wordt bezocht en dát dan nog binnen de toegemeten tijd.

Langer stilstaan bij een object is er niet bij.

Aan de persoonlijke interesses kan niet worden voldaan vanwege de groepseffecten. Uw eigen voorkeuren moet u bezoeken in de halve dag die u (soms) in zo'n programma krijgt toegewezen voor eigen invulling (vaak aangeduid met termen als winkelen, inkopen doen).

 

 

Wel of geen reisleider?

Onze definitie van een reisleider luidt als volgt:

Een reisleider is iemand,

·      die van te voren heeft nagedacht over het programma,

·      die rekening houdt met reistijden en openingstijden,

·      die de taal spreekt (handig bij aangifte bij de politie of bij een bezoek aan arts of ziekenhuis),

·      die de toegangsbewijzen koopt,

·      die de groep elke keer weer aanspoort tot doorlopen,

·      die met een paraplu of een vlaggetje als herkenningsteken vooroploopt,

·      die bij de verschillende bezienswaardigheden de uitleg verzorgt,

·      die adviezen geeft over te bezoeken restaurants,

·      die achter zoekgeraakte of achtergelaten bagage aanloopt,

·      die irritaties in de groep beslecht,

·      die een pilletje tegen wagenziekte bij zich heeft en

·      die ook nog de weg weet.

Een factotum dus.

Afhankelijk van de zwaarte, die u toekent aan een of meer elementen van onze definitie, maakt u als aanstaande bezoeker een keuze.

 

 

Reageren? Zie: Voorwoord

 

 

Inhoudsopgave

Volgende pagina

Vorige pagina